საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

All Stories

ტურიზმის ბიზნესის მენეჯმენტი (საფუძვლები)

მოდულების რაოდენობა:  14 
ხანგრძლივობა:  28 საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური. 
წინაპირობები: ზოგადი განათლება
ენა: ქართული
ფასი: ინდი.- 680 ლ  580 ლ. | ჯგუფი - 480 ლ. 380 ლ. | დისტ. - 280 ლ.  180ლ. 
ჯგუფში სწავლის დაწყების დრო:  4 მაისი 2020 

შიდა და შემოყვანი ტურისტული პროდუქის მენეჯერი

მოდულების რაოდენობა:  16
ხანგრძლივობა:  32 საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური. 
წინაპირობები:  ზოგადი განათლება, სასურველია გავლილი ქონდეს ტურიზმის საფუძვლები
ენა: ქართული
ფასი: ინდი.- 780 ლ  680 ლ. | ჯგუფი - 580 ლ. 480 ლ. | დისტ. - 380 ლ.  280ლ. 
ჯგუფში სწავლის დაწყების დრო:   4 მაისი 2020  2020 

სასტუმროს მენეჯმენტის საფუძვლები

მოდულების რაოდენობა: 12
ხანგრძლივობა:  36 საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: ზოგადი განათლება
ენა: ქართული
ფასი: ინდი.- 680 ლ  580 ლ. | ჯგუფი - 480 ლ. 380 ლ. | დისტ. - 280 ლ.  180ლ. 
ჯგუფში სწავლის დაწყების დრო:  4 მაისი 2020  

Booking.com - რეგისტრაცია, მართვა და მარკეტინგი

მოდულების რაოდენობა:
ხანგრძლივობა:  საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: არა
ენა: ქართული
ფასი: ინდივიდულაური -  ლ.  ჯგუფი -  ლ. დისტანციური -  ლ.

OTA - ონლაინ ტურისტული არხები

მოდულების რაოდენობა:
ხანგრძლივობა:  საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: არა
ენა: ქართული
ფასი: ინდივიდულაური -  ლ.  ჯგუფი -  ლ. დისტანციური -  ლ.

გიდი (საფუძვლები)

მოდულების რაოდენობა:    
ხანგრძლივობა:  საათი
სერტიფიკატი: ორ ენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: არა
ენა: ქართული
ფასი: ინდივიდულაური -  ლ.  ჯგუფი -  ლ. დისტანციური -  ლ.

სამთო გიდი (გამყოლი)

მოდულების რაოდენობა:
ხანგრძლივობა:  საათი
სერტიფიკატი: ორ ენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: არა
ენა: ქართული
ფასი: ინდივიდულაური -  ლ.  ჯგუფი -  ლ. დისტანციური -  ლ.

Facebook ჯგუფი და მისი შესაძლებლობები

მოდულების რაოდენობა: 5
ხანგრძლივობა:  10 საათი
სერტიფიკატი: ორ ენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: Facebook პროფილის ქონა.
ენა: ქართული
ფასი: ინდივიდულაური -  49 ლ.  ჯგუფი -  29 ლ. დისტანციური -  19 ლ.

გამოიწერე სიახლეები

Let’s Get Social