საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

All Stories

სასტუმროს მენეჯმენტის საფუძვლები

მოდულების რაოდენობა: 12
ხანგრძლივობა:  36 საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: ზოგადი განათლება
ენა: ქართული
ფასი: ინდი.- 680 ლ  580 ლ. | ჯგუფი - 480 ლ. 380 ლ. | დისტ. - 280 ლ.  180ლ. 
ჯგუფში სწავლის დაწყების დრო:  4 მაისი 2020  

Booking.com - რეგისტრაცია, მართვა და მარკეტინგი

მოდულების რაოდენობა:
ხანგრძლივობა:  საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: არა
ენა: ქართული
ფასი: ინდივიდულაური -  ლ.  ჯგუფი -  ლ. დისტანციური -  ლ.

OTA - ონლაინ ტურისტული არხები

მოდულების რაოდენობა:
ხანგრძლივობა:  საათი
სერტიფიკატი: ორენოვანი
სწავლის მეთოდიკა: კონტაქტური, დისტანციური.
წინაპირობები: არა
ენა: ქართული
ფასი: ინდივიდულაური -  ლ.  ჯგუფი -  ლ. დისტანციური -  ლ.

გამოიწერე სიახლეები

Let’s Get Social